Gradi se fudbalski teren u Donjem Milanovcu. Evo gde možete da vidite projekat!

Javna prezentacija obaviće se u zgradi Opštinske uprave Majdanpek, u ul. Svetog Save bb (kancelarija broj 20) od 11.08.2023. do 18.08.2023. 2022. godine, svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „Arhitekta 7” d.o.o. Beograd, Smiljanićeva br. 4, 11111 Beograd 17.

Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta podneo je Investitor – Opština Majdanpek, ul.Svetog Save bb, 19250 Majdanpek

Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Lidija Binđesko, dipl.pravnik., šef Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, stambeno – komunalne i inspekcijske poslove, ul. Svetog Save bb, (kancelarija broj 20).

Uvid u Urbanistički projekat može se izvršiti i na internet prezentaciji Opštine Majdanpek https://majdanpek.rs/.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave pisarnici Opštinske uprave Majdanpek, ul. Svetog Save bb (prizemlje), najkasnije do 18.08.2023.godine.