Za mere energetske sanacije u 2023. četiri miliona dinara

Treću godinu zaredom lokalna samopurava i Ministarstvo energetike subvencionišu energetsku sanaciju na teritoriji opštine Majdanpek. U 2023. godini za ove namene opredeljeno je četiri miliona dinara i u toku je javni poziv za učešće privrednih subjekata.

Za razliku od prethodnih godina kada je među merama energetske sanacije bila zamena stolarije za koju je inače vladalo najveće interesovanje stanovništva, ove godine se ne nalazi među merama koje će biti subvencionisane.

Subvencije su u 2023. predviđene za dve mere, jedna je namenjena vlasnicima porodičnih kuća, a druga stambenim zajednicama.

Mera ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, namenjena je vlasnicima porodičnih kuće, dok su drugom merom koja je za stambene zajednice, predviđeni radovi na ugradnji kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote.

Za realizaciju mera energetske sanacije ove godine opredeljeno je četiri miliona dinara, dva obezbeđuje resorno ministarstvo, a dva miliona dinara Opština Majdanpek.

Realizacija ovogodišnjih mera energetske sanacije započela je objavljivanjem javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u 2023. godini, koji je otvoren do 13. aprila.

Izvor: danas.rs