Prvo zasedanje novog saziva Opštinskog veća Majdanpek

Opštinsko veće Majdanpek, u novom sazivu, usvojilo je na prvom zasedanju Odluku o završnom računu Opštine za 2021. godinu, po kojem su prihodi, od milijardu 111 miliona dinara, ostvareni sa 97 procenata.

Pored toga, razmatrani su i prihvaćeni izveštaji o poslovanju lokalnih javnih i javno komunalnih preduzeća u prvom kvartalu tekuće godine, tokom kojeg je najveće odstupanje od programa zabeleženo kod JKP „Majdanpek“, pre svega, zbog skoka cena energenata i skraćenih rokova plaćanja. S tim u vezi, data je saglasnost na izmene Programa subvencija majdanpečkoj toplani, odnosno za povećanje sa 108, na 208 miliona dinara.

Na prvom zasedanju Opštinskog veća, saglasnost je, između ostalog, data i na Odluku o raspodeli sredstava za sufinansiranje medijskih sadržaja. Od 26 prispelih prijava prihvaćeno je 11 projekata, za čiju realizaciju će iz budžeta ove godine biti izdvojeno sedam miliona dinara.

Takođe, prihvaćen je i Zaključak o odobravanju finansijske pomoći Opštoj bolnici Majdanpek, u iznosu od četiri miliona dinara, na ime angažovanja lekara specijalista, neurohiruga, radiloga i hirurga-onkologa.

Izvor: RTBor