Javni uvid u regionalni plan upravljanja otpadom do 25. januara!

Majdanpečani narednih mesec dana, koliko traje javni uvid, mogu o nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu na izmenjeni Regionalni plan upravljanja otpadom izneti svoje mišljenje.

Regionalni plan upravljanja otpadom izrađen je za opštine Majdanpek, Kladovo, Negotin, Boljevac i Knjaževac, kao i gradove Bor i Zaječar.

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu izradio je nacrt Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu na izmenjeni Regionalni plan upravljanja otpadom, čiji je javni uvid u toku.

Prema informaciji iz Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije javni uvid u sadržinu ovog Izveštaja moguć je 30 dana odnosno najkasnije do 25. januara 2023. godine.

Kako se navodi u ovom dokumentu, koji je inače dostupan na veb prezentaciji RARIS-a, reč je o strateškom dokumentu regiona koji će prezentovati trenutno stanje i definisati pravac, prioritete, dinamiku i način rešavanja problema upravljanja otpadom u svim opštinama obuhvaćenog regiona.

Regionalni plan upravljanja otpadom je u skladu sa svim pozitivnim nacionalnim i EU zakonodavstvom iz oblasti upravljanja otpadom i iz oblasti zaštite životne sredine.

Svrha ovog plana je dugoročno uspostavljanje održivog sistema za regionalno upravljanje otpadom uz minimalan štetni uticaj na životnu sredinu i zdravlje, racionalno korišćenje resursa i poštovanje savremenih principa upravljanja otpadom.

-To podrazumeva definisanje najprihvatljivijih modela za postizanje pune kontrole nad svim tokovima otpada od nastajanja, razdvajanja, sakupljanja, transporta, tretmana i deponovanja. Sistem upravljanja treba da obezbedi smanjenje količine otpada, izdvajanje korisnih komponenata iz otpada, i racionalno prikupljanje i odlaganje otpada, sagledavajući investiciona ulaganja, dinamiku aktivnosti i finansijsku i tehnološku spremnost na prelazak na novi sistem rada – navodi se u ovom dokumentu.

Regionalni plan upravljanja otpadom će dati odgovore na mnoga otvorena pitanja koja determinišu uspostavljanje potpuno novog sistema upravljanja otapadom, koji se zasniva na smernicama Nacionalne strategije upravljanja otpadom, evropskim standardima i zakonskim merama koji određuju ovu oblast.

Dokumentom koji je na javnom uvidu, obuvaćeni su opšti i posebni ciljevi strateške procene, kao i procena mogućih uticaja na životnu sredinu i mere za ograničavanje uticaja i program praćenja stanja životne sredine.

Tokom trajanja javnog uvida, kažu u RARIS-u, zainteresovana javnost može pismeno ili elektronskom poštom dostaviti mišljenje o nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu na izmenjeni Regionalni plan upravljanja otpadom.

Izvor: danas.rs