Vodovod: pojedinci na svoju ruku manipulišu ventilima i preusmeravaju vodu!

Javno preduzeće Vodovod Majdanpek reklo je da “više neće tolerisati” pojedince koji “na svoju ruku” manipulišu ventilima, te da će podneti prijave MUPu.

Kako se navodi u saopštenju vodovoda, ovo javno preduzeće ima informacije o tome da određeni pojedinci manipulišu ventilima za vodu i drugim uređajima čime preusmeravaju vodu.

Kako navode u saopštenju, ovim se trajno mogu oštetiti uređaji za vodosnabdevanje grada.

Javno preduzeće Vodovod reklo je da se ovakvo ponašanje “neće tolerisati više”, te da će nadležnim organima biti podnete prijave.