Upravni sud poništio rešenje za proširenje Ziđinovog rudnika u Majdanpeku po tužbi RERI-ja

Upravni sud u Beogradu je poništio rešenje Vlade Srbije i naložio ponovno odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu za proširenje flotacije rudnika bakra u Majdanpeku, javljaju iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu.

Po tužbi Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) Upravni sud u Beogradu poništio je rešenje kojim je Vlada Srbije omogućila kompaniji Srbija Ziđin Koper drastično proširenje kapaciteta flotacije rudnika bakra u Majdanpeku bez procene uticaja na životnu sredinu“, konstatuje se u saopštenju RERI-ja.

RERI je na rešenje Ministarstva zaštite životne sredine da za povećanje flotacije nije potrebna studija o proceni uticaja na životnu sredinu prethodno podneo žalbu. Kako se dodaje:

„Prilikom podnošenja zahteva o potrebi izrade Studije o proceni uticaja Ministarstvu zaštite životne sredine, kompanija Ziđin je pribegla razdvajanju jedinstvenog projekta na više manjih celina kako bi izbegla procenu uticaja na životnu sredinu (tzv. salami slicing metoda). Tako je iz zahteva izostavila opis postupka odlaganja flotacijske jalovine, koji potencijalno izaziva najviše negativnih uticaja na životnu sredinu, jer se radi o opasnom otpadu koji sadrži teške metale i može prodreti u površinske i podzemne vode“.

„Razdvajanje projekata i izbegavanje procene uticaja na životnu sredinu je ustaljena praksa kompanije Ziđin, a Ministarstvo zaštite životne sredine i Vlada Srbije pretvorili su se u servis za podršku ovoj nezakonitoj praksi”, izjavio je ovim povodom programski direktor RERI-ja Mirko Popović.

Podsetimo, Mašina je o salami slicingu pisala više puta, između ostalog zbog kontroverzi koje prate realizacije projekata fabrike guma Linglong u Zrenjaninu i mosta preko Šodroša u Novom Sadu.

Vlada Srbije i Ministarstvo zaštite životne sredine ignorisali mišljenje Zavoda za zaštitu prirode o potrebi izrade studije

Upravni sud je ukazao na to da se Zavod za zaštitu prirode izjasnio da je potrebno izraditi studiju o proceni uticaja za pomenuti projekat, a da su na to ukazivali i RERI i Društvo mladih istraživača Bor, ali da su Ministarstvo zaštite životne sredine i Vlada Srbije (koja je odlučivala o RERI-jevoj žalbi) ignorisali ova mišljenja.

„Upravni sud je istakao da su ‚učinjene povrede pravila postupka od uticaja na ocenu zakonitosti osporenog rešenja i da je osporenim rešenjem povređen zakon‘, te je doneo presudu kojom se uvažava tužba RERI-ja i poništava rešenje Administrativne komisije Vlade Republike Srbije“, saopštava RERI:

„Procena uticaja na životnu sredinu je ključni preventivni mehanizam zaštite životne sredine, kojim se identifikuju negativni uticaji na životnu sredinu i propisuju mere za njihovo otklanjanje. Važno je da je Upravni sud ukazao da javnost i drugi organi poput Zavoda za zaštitu prirode, nisu samo nemi posmatrači, već je nadležni organ dužan da njihova mišljenja uzme u obzir prilikom donošenja odluke”, zaključio je Popović.

Priča ovim nije završena – osporeno sporno rešenje je ovim vraćeno Vladi Srbije na ponovno odlučivanje. Ona će novo rešenje morati da donese najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude, pri čemu je u obavezu da poštuje primedbe Upravnog suda iznesene u presudi.