Sindikati potpisali kolektivni ugovor za zaposlene u kompaniji Ziđin

Rukovodstvo Srbija Ziđin Koper i predstavnici reprezentativnih sindikata ove kineske kompanije nakon duže od godinu i po dana pregovaranja, kolektivni ugovor kojim su prava radnika, koja su imali po prethodnom kolektivnom ugovoru ostala ista. Potpisivanju je prisustvovao i ministar za
rad, zapošljavanje i boračka pitanja Nikola Selaković.

Duže od godinu i po dana trajali su pregovori reprezentativnih sindikata i poslovodstva kompanije Srbija Ziđin Koper.

U tom su periodu doneta dva Pravilnika o radu, održano nekoliko protesta zaposlenih u Majdanpeku i Boru, u pregovaranje se uključila resorna ministarstva, da bi novi kolektivni ugovor bio potpisan u sredu, 8. februara.

Primenjivaće se od ovog meseca i prava radnika, koja su imali po prethodnom kolektivnom ugovoru su nepromenjena.

Podsećamo da je kamen spoticanja između sindikata i poslovodstva bila cena rada.

Sindikati nisu prihvatili linearno povećanje od 5.000 dinara koje nije ulazilo u osnovnu zaradu, a pregovori su završeni sa cenom radnog sata koja je sa 177 povećana na 192 dinara.

Povećanje zarada radnika sa nižim koeficijentom biće veće od 15 odsto, a za one sa višim koeficijentom procenat povećanja biće niži.

Prosečna plaza u kineskoj kompaniji, kako se očekuje, biće u 2023. godini oko 120.000 dinara.
Potpisivanju kolektivnog ugovora prisustvovao je ministar za rad, zapošljavanje i boračka pitanja Nikola Selaković .

Komеntarišući potpisani Kolеktivni ugovor, ministar jе ukazao da jе njim prеdviđеno i višе nеgo što to sam Zakon o radu propisujе, što ukazujе da su obе stranе dobro radilе svoj posao, i da jе do njеga došlo putеm razgovora i prеgovora, objavljeno je na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje,  boračka i socijalna pitan

Izvor:danas.rs