Roškić (Toplana): Tokom prethodne zime utrošeno je oko 35 hiljada kubika drvne sečke

Proteklu grejnu sezonu u Majdanpeku nadležni u Javnom komunalnom preduzeću za proizvodnju i isporuku toplotne energije ocenuju kao jednu od najuspešnijih. Kako navodi Đorđe Roškić, v.d. direktora Toplane korisnici daljinskog grejanja u Majdanpeku imali su tokom cele sezone stabilno i kvalitetno 24-oročasovno grejanje.

Grejna sezona u Majdanpeku završena je 1. maja, dve nedelje kasnije od zvaničnog završetka grejne sezone u Srbiji.

Nadležni u majdanpečkoj toplani minulu sezonu ocenjuju kao jednu od uspešnijih, a sa tim je saglasna i većina korisnika daljinskog grejanja, koji su sa početkom rada nove toplane imali 24-oročasovno grejanje.

Tokom prethodne zime utrošeno je oko 35 hiljada kubika drvne sečke, što je na nivou planiranih količina, dok je kotao na mazut bio aktiviran samo nekoliko dana u februaru, zbog izuzetno niske spoljne temperature“, kaže Đorđe Roškić, v.d. direktora JKP „Majdanpek“.

U okviru projekta rekonstrukcije toplovodnog sistema u Majdanpeku, kojim je predviđena izgradnja još jedne toplane na biomasu, do kraja maja trebalo bi da počne zamena svih podstanica u gradu i oko dva i po kilometra dotrajalog toplovoda.

Izvor: Radio televizija Bor