Opštinsko veće Majdanpek utvrdilo visinu subvencija za grejanje

Opštinsko veće Majdanpek  donelo je, na današnjoj sednici, Odluku o visini subvencije za grejanje, u iznosu od 20 hiljada dinara,  korisnicima koji ispunjavaju uslove i koji u stanu nemaju centralno grejanje.

“Kako se na tender za nabavku ogrevnog drveta za ove namene niko nije javio doneta je odluka da se umesto ogreva korisnicima dodeli po 20 hiljada dinara na ime subvencije za grejanje. Na adresu našeg odeljenja stigla su 383 zahteva”, kaže Mirjana Cakić Mladenović, šef Odeljenja za privredu i javne delatnosti.

Na dnevnom redu našle su se i izmene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, kojim je od 1. jula obuhvaćeno i pravobranilaštvo. Takođe, saglasnost je data i Predškolskoj ustanovi “Marija Munćan” o formiranju vaspitnih grupa, sa manjim, odnosno većim brojem dece od važećih propisa.