Odbornici Majdanpeka se sastaju u četvrtak; evo o čemu će govoriti!

Šesta sednica Skupštine opštine Majdanpek i prva u ovoj godini biće održana u četvrtak, 9. februara sa početkom u 11 časova.

Pred odbornicima lokalnog parlamenta naći će se više tačaka dnevnog reda, a najbrojnija su ona vezana za javna preduzeća opštine Majdanpek.

  • 1. Predlog Odluke o izboru članova Opštinskog veća opštine Majdanpek.
  • 2. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na planove i programe rada javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština Majdanpek u 2023. godini.
  • 3. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na posebne programe korišćenja subvencija iz budžeta Opštine Majdanpek javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština Majdanpek.
  • 4. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština Majdanpek.
  • 5. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na području opštine Majdanpek za period od 2019. do 2024. godine.
  • 6. Predlozi komisije za kadrovska pitanja, odlikovanja i druga javna priznanja SO Majdanpek.
  • 7.predlog Rešenja o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Komisije za kadrovska pitanja, odlikovanja i druga javna priznanja.

Kako naš izvor navodi, odbornici srpske napredne stranke pripremili su tačke dnevnog reda, kao i materijal, koji će biti podeljeni pred sam početak sednice.

Sednice SO Majdanpek su otvorene za javnost i svaki građanin im može prisustvovati.