Javna rasprava o budžetu opštine Majdanpek za 2023. godinu

Opština Majdanpek poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica kao i stručnu javnost da davanjem svojih predloga i sugestija uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi koja će se održati 09. decembra 2022. godine (petak) u velikoj sali Skupštine opštine Majdanpek, sa početkom u 9.00 časova.

Na javnoj raspraviće se razgovarati o nacrtu odluke o budžetu opštine Majdanpek za 2023. godinu ali i o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Potrebnu dokumentaciju i materijal možete pronaći na sledećem linku:

https://majdanpek.rs/news/196