Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula postupak protiv Popovića?!

Na adresu naše redakcije poslata su dokumenta u kojima se navodi da je Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula postupak protiv predsednika opštine Majdanpek, Dragana Popovića.

Kako se navodi u dokumentima, Popović je prekršio član 40 i član 42 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije, a koji se odnose na sukob interesa javnih funkcionera.

Naime, u rešenju donetom 2019. godine vanbračna partnerka Dragana Popovića, Gordana Nikolić, postavljena je trajno na radno mesto u Opštini Majdanpek vezano za poslove budžeta i trezora.

Time je Popović došao u sukob interesa obzirom da obavlja javnu funkciju, a Agenciji za sprečavanje korupcije nije na vreme dostavio odaveštenje o tome.

U tekstu se navodu u da je Agencija donela rešenje kojim se Popoviću izriče mera javnog objavljivanja odluke o povredi zakona o sprečavanju korupcije.

U daljem obrazloženju se navodi da je Popović 13. januara 2022. godine dostavio dopis Agenciji sa informacijama o postavljanju njegove vanbračne partnerke na ovu funkciju.

“Nesumljivo je utvrđeno da je Dragan Popović, kao predsednik opštine javni interes podredio privatnom i iskoristio za sticanje pogodnosti i koristi za svoju vanbračnu partnerku”, navodi se u ovom dokumentu i dodaje da je Popović “ugrozio poverenje građana i svesno i odgovorno vršenje javne funkcije što je suprotno članu 40 ovog zakona.

Ceo dokument poslat na mejl naše redakcije možete pročitati ispod: