Vodovod se ne javlja na pozive naše redakcije!

JP Vodovod u Majdanpeku nije se danas javio na pozive naše novinarke koja je ovo javno preduzeće pokušala da kontaktira kako bi saznala zašto ponovo u Majdanpeku nema vode.

Majdanpek već tri dana nema periodično vodu, i dok su se za to krivili ventili i naprsle cevi, trećeg dana smo ostali bez “opravdanja”.

Naša novinarka je htela da postavi sledeća pitanja:

  • Kakav je kvar ovog puta u pitanju?
  • Šta tačno JP Vodovod radi kako bi preventivno sanirao vodovodnu mrežu, da do ovih problema ne bi dolazilo u budućnosti?
  • Šta vodovod preporučuje kako bi se građani rashladili bez vode u toku toplotnih udara?
  • Da li nadležno ministarstvo reaguje na ovako česte nestašice vode?
  • Zašto direktor JP Vodovod nije dao niti jedno javno saopštenje po ovom pitanju?

Odgovore na ova pitanja nismo dobili, a telefon JP Vodovod je nedostupan na naše uporne pozive.

Preporuka redakcije Majdanpek info svim Majdanpečanima jeste da se klone vrućina, da pokušaju da prekriju prozore kako sunce ne bi ulazilo i da pokušaju vodu da pronađu na lokalnim izvorima.

Ukoliko se direktor JP Vodovod oglasi u odgovori nam na pitanja, prenećemo ih naknadno!