Plan detaljne regulacije područja vetroelektrane “Jasikovo” dat na rani javni uvid

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 14.02.2023. godine. zaključno sa 28.02.2023. godine. Elaborat za rani javni uvid je izložen svakog radnog dana, od 7.00 do 15.00 časova, u zgradi Opštinske uprave opštine Majdanpek, Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, stambeno – komunalne i inspekcijske poslove, 19250 Majdanpek, ul. Svetog Save bb, kancelarija br. 20, kao i na internet strani Opštine Majdanpek (www.majdanpek.rs).

Opštinska uprava opštine Majdanpek, kao nosilac izrade predmetnog planskog dokumenta, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj, očekivanim efektima planiranja i dr.

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi elaborat za rani javni uvid, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, stambeno – komunalne i inspekcijske poslove, pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć, u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je Lidija Binđesko – šef odeljenja.

Primedbe i sugestije na izloženi elaborat mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku, Opštinskoj upravi opštine Majdanpek, Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, stambeno – komunalne i inspekcijske poslove, 19250 Majdanpek, ul. Svetog Save bb, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 28.02.2023. godine.

Po završenom ranom javnom uvidu, Opštinska uprava opštine Majdanpek, priprema izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu, koji usvaja Komisija za planove opštine Majdanpek.

https://majdanpek.rs/news/202