Opštinsko veće Majdanpek raspisalo poziv za javne radove

Opštinsko veće Majdanpek usvojilo je, na jučerašnjem zasedanju, programe poslovanja i planove rada lokalnih preduzeća i ustanova za 2023. godinu, kao i programe korišćenja budžetskih subvencija. Takođe, saglasnost je data i na Lokalni akcioni plan zapošljavanja, za period 2023-2025. godina, kao i na Odluku o raspisivanju Javnog poziva za sprovođenje javnih radova.

U ovoj godini, po tom osnovu, posao bi trebalo da dobije 26 lica iz kategorije teže zapošljivih, koja bi bila angažovana u lokalnim komunalnim preduzećima i to pet u Preduzeću za puteve, sedam u JKP “Donji Milanovac”, sedam u JP za stambene usluge i sedam u majdanpečkom „Vodovodu“ od kojih će dva radnika biti angažovana samo na dva meseca, za potrebe zamene cevovoda”, rekla je Mirjana Cakić Mladenović iz Odeljenja za privredu i javne delatnosti.

Oni će ove godine raditi uz mesečnu naknadu od 40 hiljada dinara, što je deset više u odnosu na prvobitan predlog, odnosno prethodnu godinu.

Članovi Veća pozitivno su se izjasnili i o Planu upisa majdanpečke Gimnazije, po kojem je predviđen upis jednog odeljenja prvog razreda, opšteg smera, zatim zahtevu sindikata Opštinske uprave o solidarnoj pomoći od po šest hiljada dinara mesečno, kao i o finansijskoj pomoći Opštoj bolnici i ustupanju dva opštinska stana za potrebe angažovanja lekara specijalista.

Izvor: Radio televizija Bor