Opština Majdanpek daje 4 stambene jedinice u zakup izbeglicama!

Komisija za rešavanje stambenih potreba izbeglica Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisala je Javni poziv za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine četiri stambene jedinice u Majdanpeku namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica.

Rok za podnošenje prijava je 17.februar 2023.godine.

https://kirs.gov.rs/aktuelnikonkursi.php?lang=cir

Prijava na javni poziv može se preuzeti kod Poverenika za izbeglice kao i na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije

Kontakt osoba: Vesna Paunović

Kontak telefon: 030 581 140, lokal 1138