Objavljen javni poziv za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta u 2023. godini

Opština Majdanpek objavila je javni poziv za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta u ovoj godini za koje je u budžetu izdvojeno deset miliona dinara.

Konkurs je otvoren do 1. marta, a konkuriše se programima koji će biti realizovani do kraja 2023. godine.

Za sredstva opštinskog budžeta planirana za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta može da se konkuriše programima čija realizacija stvara mogućnosti za afirmaciju većeg uključivanja građana u sportske aktivnosti, podstiče i stvara uslove za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenje građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom i mogućnosti uključivanje dece predškolskog i školskog uzrasta.

Opredeljena sredstva namenjena su takođe i za obezbeđenje povećanja svesti i realizacija obrazovnih i informativnih programa vezanih za borbu protiv negativnih pojava u sportu.

Javnim pozivom objavljenim na zvaničnom sajtu Opštine Majdnapek, definisano ko ima pravo prijave, kriterijumi koje program treba da ispuni i potrebna dokumentacija.

Za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta u budžetu Opštine Majdanpek opredeljeno je deset miliona dinara, a javni poziv je otvoren do 1. marta.

Izvor: danas.rs