Javni poziv za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez naknade za 2023.godinu

Кomisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Majdanpek u državnoj svojini, raspisala je javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade, poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji ove opštine za 2023. godinu. Poziv je otvoren do 31. oktobra ove godine.

Javni poziv je usklađen sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i nadležna opštinska komisijaobjavljivanjem ovgo poziva obaveštava obrazovne i socijalne ustanove, stručne poljoprivredne službe, ustanove za izvršenje krivičnih sankcija i državne firme registrovane za poslove šumarstva da mogu da se prijave.

Prema javnom pozivu obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove mogu na korišćenje,koje je primereno delatnosti kojom se bave, da dobiju najviše do 100 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Pozivom je takođe definisano da visokoobrazovne ustanove – fakulteti i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija, mogu da na korišćenje dobiju najviše do 1.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, a na ovaj javni poziv mogu da se jave i državne firme registrovane za poslove u oblasti šumarstva;

Ovaj javni poziv otvoren je do 31. oktobra 2022. godine i do tada Кomisiji za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Majdanpek u državnoj svojini, treba dostaviti potrebnu dokumentaciju.