Hronologija događaja na planini Starici

1. Jun: Prvi put su se u javnosti pojavile fotografije teške mehanizacije rudnika na vrhu … Continue reading Hronologija događaja na planini Starici