Generalni plan regulacije i procena uticaja na životnu sredinu za Majdanpek dati na JAVNI UVID

Javni uvid u nacrt planskog dokumenta (sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu), obaviće se u trajanju od 30 dana, počev 15.08.2022. godine, zaključno sa 15.09.2022. godine.

Nacrt planskog dokumenta (sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu) biće izložen u zgradi Opštinske uprave opštine Majdanpek, Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, stambeno – komunalne i inspekcijske poslove, 19250 Majdanpek, ul. Svetog Save b.b., kancelarija br. 20, kao i na internet strani Opštine Majdanpek (www.majdanpek.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima, koja će vršiti uvid u izloženi materijal, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, stambeno – komunalne i inspekcijske poslove, pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć. Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana, u kancelariji br. 20, od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Kristina Prvulović.

Primedbe se mogu dostaviti tokom trajanja javnog uvida Opštinskoj upravi opštine Majdanpek, Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, stambeno – komunalne i inspekcijske poslove, 19250 Majdanpek, ul. Svetog Save b.b., lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 15.09..2022. godine.

Javna prezentacija nacrta planskog dokumenta (sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu) održaće se 02.09.2022. godine, u velikoj sali Opštine Majdanpek, sa početkom u 11. sati.

Po završetku javnog uvida, održaće se javna sednica Komisije za planove, 20.09..2022. godine, velikoj sali Opštine Majdanpek, sa početkom u 11. sati.

Javnoj sednici Komisije za planove mogu prisustvovati sva pravna i fizička lica, koja su podnela primedbe u toku trajanja javnog uvida.

Izvor: sajt opštine Majdanpek