Budžet opštine Majdanpek se meri u milijardama!

Odbornici Skupštine opštine Majdanpek usvojili su Odluku o budžetu za narednu godinu, kojim su predviđeni prihodi od dve milijarde 25 miliona dinara, a rashodi dve milijarde 235 miliona.

Usvojena je i odluka o lokalnim komunalnim taksama, kadrovski plan opštine za 2024. godinu, a na predlog komisije za kadrovska pitanja za vršioce dužnosti direktora javnih preduzeća i ustanova ponovo su imenovani dosadašnji vršioci dužnosti direktora.

Za vršioce dužnosti direktora javnih preduzeća su ponovo izabrana ista lista, što je protivno zakonu o Javnim preduzećima.

To su odbornici opozicije isticali više puta, te je I ovog puta vladajuća većina svesno prekršila zakon o Javnim preduzećima Republike Srbije.

Odbornici SO Majdanpek usvojili su većinom glasova Odluku o budžetu za narednu godinu, kojim su predviđeni prihodi od dve milijarde 25 miliona dinara, s tim što tzv. neporeski prihodi čine veći, a prihodi po osnovu poreza  manji deo u budžetskoj kasi.

Broj korisnika budžetskih sredstava je ostao  isti, s tim što je formiranjem javnog pravobranilaštva ova služba postala, takođe, direktni korisnik“,rekla je Gordana Nikolić, šef Odeljenja za budžet i finansije.

Na sednici  Skupštine usvojena je, između ostalog i Odluka o lokalnim komunalnim taksama, Kadrovski plan Opštine za 2024. godinu, a na predlog Komisije za kadrovska pitanja za vršioce dužnosti direktora majdanpečkog „Vodovoda“, toplane, donjomilanovačkog Javno komunalnog preduzeća, FLER-a, Biznis inkubatora, Centra za kulturu Donji Milanovac  i Preduzeća za puteve i građevinsko zemljište Majdanpek, ponovo su imenovani dosadašnji vršioci dužnosti.